כיתה ט'

pp

   ר"מ הכיתה:הרב יוסף קורקוס

 

כיתה ט משלבת בתוכה יחסים חברתיים יפים של נתינה הדדית וקשר חם.
לכיתה רצון גדול להתקדם בלימודים ובהשגים, לכן רבים הם המשקיעים בתגבורים לימודיים על מנת להעלות את רצתם והשיגיהם.
בהצלחה לכולם.