כיתה ז'

שעה

שעה

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

1

09.20 – 08:40

מחנך

תורה

מחנך

תורה

מחנך

 משנה

תחילת תפילה בשעה 7.50

2

10.00 – 09.20

מחנך

משנה

אנגלית

איתי לואיס אינה

מחנך

גמרא

מחנך

גמרא

מחנך

גמרא

מחנך

גמרא

3

11.00 – 10.15

אנגלית

אינה ולואיס

ספרות

טליה

מחנך

גמרא

שעת

מחנך

מחנך

משנה

מחנך

 פרשת השבוע

4

11.00-11.40

מחנך

משנה

ספ]רות

טליה

מחנך נביא

אנגלית

 אינה ולואיס

מדעים

מירב אליאס

סיום הלימודים בשעה 10.45

5

12.30 – 11.50

מתמטיקה

מנהל,ניימן מירב

מתמטיקה מנהל,ניימן מירב

מדעים

מירב אליאס

מתמטיקה

מירב, יעקב ומנהל

היסטוריה

עמרם גובני

6

13.15 – 12.35

מחנך

נביא

אנגלית

לואיס ואינה

הלכה ותפילין

הרב יהודה אלון

מתמטיקה

מירב,יעקב ומנהל

היסטוריה

 עמרם גובני

7

תפילה וארוחה

תפילה וארוחה

תפילה וארוחה

תפילה וארוחה

תפילה וארוחה

תפילה וארוחה

8

14.55 – 14.10

ספרת

טליה

לשון והבעה

 טליה

מחנך

נביא

חנ"ג

 יעקב וולף

9

15.40 – 15.00

פילוסופיה יהודית ראש הישיבה

לשון והבעה

טליה

מדעים מירב/ הלכה ר' יהודה

חנ"ג

 יעקב וולף

10

15.55-16.35