דבר ראש הישיבה

בס"ד

רבים מכנים את בית הספר בשם "בית חינוך"- תפקידו של בית הספר להקנות ידע וחכמה, אך גם חינוך ודרך ארץ. כל ילד ראוי לקבל את האפשרות לגלות את עצמו ולקבל מהמחנכים ומצוות ההוראה, הכרה בטבעו, קבלתו והצמחתו. הישיבה, היא המקום בו אנו מצפים להיפגש עם הטבע של כל ילד, להכירו ולהצמיחו משם.

וכבר כתב שלמה המלך בספר משלי: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" – פסוק זה הינו אחד העיקרים במשנתה החינוכית של ישיבתנו.

דברי שלמה המלך בספר משלי נטועים ומשולבים במשנה החינוכית של ישיבת "קרית חינוך", חינוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, לא יסור ממנה" (משלי כד' ו')

מהצוות החינכי נדרשת ההבנה והמאמץ- לדעת מהי דרכו  המיוחדת של כל נער עפ"י נטייתו הטבעית האישית והמיוחדת רק לו. של כל נער עפ"י  נטייתו הטבעית האישית המיוחדת רק לו,

הכרה זו הכרחית בכדי לגדל דור של נערים שגם כי יגדלו ויזקינו לא יסורו ממנה. דהיינו, לא יסורו מדרך ה', ואנו מאמינים שהיא דרך השילוב בין לימוד ומעשה, למידה ויניקה מהעבר, לצד צמיחה ותרומה לפיתוח המדינה והחברה.

בכדי להגיע באמת לדרכו של כל נער ולפענח את הנתיב המיוחד לכל תלמיד אנו מאמינים כי חייבים להעניק ולעטוף את כל תלמידינו באהבה גדולה, ללא גבולות ותנאים מחד, ומאידך יצירת מסגרת ברורה וחד משמעית של גבולות, משמעות של חינוך ומשמעת.

הגאון מווילנא בפירושו על הפסוק כותב- שנאמר: "חנוך לנער על פי דרכו"- לפי צורך גדלו וטבעו תחנכהו ותדריכהו לעשות מצוות, ואז גם כאשר יזקין לא יסור ממנה, אבל כשאתה מכריחו נגד טבעו, עתה ישמע לך ביראתו אותך, אבל אחר כך בעת יוסר עולך מעל צוארו, יסור מזה כי אי אפשר לשבור מזלו". הגר"א בעצם מבחין בין חינוך קצר טווח ש"תופס" רק לימי הילדות והנערות ונובע מפחד וכפייה לבין חינוך אמיתי וטבעי יותר המגלה את חזקותיו של הילד ומנצל אותם להצמחה. חינוך כזה שמחזיק גם לאחר שהנער יוצא ממסגרות החינוך והסמכות ההורים.

לאור האמור לעיל ומתוך אמונה פנימית ועמוקה בדרך זו, יצרנו בישיבתנו המתחדשת, מסגרת שמנסה לתת  מענה חינוכי לימודי בכמה מישורים.

בלימודי הקודש- החל מכיתה ז'  לומדים התלמידים קשת רחבה של לימודי קודש, החושפת בפניהם את אוצר התרבות היהודית ועולמה של התורה; תורה, נביא, משנה, הלכה וגמרא . בשלבי הלימוד הראשונים מלווים המחנכים/ הר"מים את התלמיד בצעדיו הראשונים בעולם הגמרא תוך לימוד תרבות הגמרא, המבנה המיוחד וכמובן התכנים. כמובן שרמת הלימוד הולכת עולה ומעמיקה יותר, עם המעבר לכיתות התיכון. בלימוד השלבים הראשונים הרמים מלווים את התלמיד מכתה ז' מהשלבים הראשונים של תרבות הגמרא הבנת המבנה של הגמרא ועל לימוד מעמיק יותר בכתות הגבוהות.

בכתות התיכון עוסקים התלמידים בלימוד בצורה מעמיקה  ורחבה יותר ובנוסף ללימוד הגמרא, התלמידים לומדים שיעורים במחשבת ישראל שיעורי אמונה ומחשבה.

כל בוקר נפתח בשיעור לפני התפילה – 35 דק' של לימוד הלכה או אמונה, לפני תפילת השחר, למעוניינים בכך, לפי "בחירתם החופשית", ותלמידים רבים משכימים קום ומתחברים לשיעור מרתק.

הישיבה רואה את עצמה כבית חינוך ולכן ביסוד התפיסה שלה היא קודם כל בית שמכיל את כל התלמידים שהתקבלו שהישיבה בחרה לקבל לתוכה. אך בכל בית יש בישיבה חוקים ודרכי התנהלות היוצרת משמעת ומתוך כך משמעת עמוקה להסבר על תקנון הישיבה.

הישיבה צועדת לאור משנתו של רא"ה הדורות, הרב אברהם יצחק הכהן קוק ומשלבת תורת חיים עם דרך ארץ. מתוך כך אנו עוסקים בעומק בלימוד תנ"ך גמרא משנה והלכה וגם בלימודי חול המכשירים את האדם להשתלב בחברה המודרנית.

לצד החינוך, הערכים והאווירה החברתית החיובית, הצלחה בבגרויות במקצועות השונים חשובה לנו מאוד ועומדת כבסיס. שאיפתנו לבגרות הבסיסית

הוספנו שתי מגמות חדשות, שנותנות מענה לסוגים שונים של למספר רב יותר של תלמידים.

מגמת חשמל ואלקטרוניקה – מגמה שמכשירה תלמידים להיות הנדסאים ומהנדסים. הצטרפות למגמה זו מותנית בלימודי המשך בכיתות יג' יד' למי שימשיך ללמוד במסגרת המשך של כתות יג' ויד'.

המגמה נדרשת מאוד ע"י מערכת הביטחון של מדינת ישראל והאחרונה ביקשה ממשרד החינוך לפתוח בבית הספר המסוגל לכך.ומשרד החינוך התבקש לדאוג לפתיחת מגמה זו בבתי ספר המסוגלים לכך.

מגמה נוספת היא מגמת קולנוע- תלמידים שנפשם אומנותית יותר, ימצאו את מבוקשם בעולם המדיה שכה מקיף את חיינו. אנו שואפים לפתח יוצרים בתחום המדיה קולנוע וטלוויזיה שייצרו עולם אחר של תכנים שגם בן תורה ואדם מאמין יוכלו לצפות בהם, בלא שום חשש הלכתי.

פעילות חברתית- היא אכן יסוד בתפיסת העולם של הישיבה שכן תכנים שעוברים דרך החוויה והעונג, מעניקים נדבך נוסף ועמוק למה שמלמדים הרבנים והמורים בכתות. לכן בנינו תכנית מגוונת של פעילויות חברתיות מהנות ומגבשות, הבאות לחבר את התלמידים לערכים שאנו כה מאמינים בהם: אהבת הארץ, אהבת התורה ואהבת העם- האדם.

מדריך פעיל של פעילויות חברתיות מגבשות ומחברות את התלמידים לארץ ישראל לתורת ישראל ולעם ישראל אבל ….הכי חשוב

מיתר לציין שהפעילות החברתית מחזקת את הביטחון העצמי של כל תלמיד ומגבשת את התלמידים כקבוצה. הפעילות הענפה יוצרת חיבור גדול לישיבה.

ברצוננו להצמיח תלמידים מתוך אמונה ואהבה ואנו מאמינים שבתוך עמל של תורה בבוקר …..לימודי החול בצהריים ופעילות חברתית "שמטבלת" את כל אלה, בתוך מסגרת עם צוות נהדר ושאיפות גדולות, נצליח!