ביולוגיה

מגמה מדעית  המאפשרת ללומדים בה להתקבל לכל מקצוע באוניברסיטה